Nuotta-valmennus

Nuotta-valmennus

Nuotta-valmennus toimii työkaluna erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Nuotan aikana työntekijöillä on mahdollisuus syventää luottamussuhdetta nuoriin ja seurata ryhmän toimintaa uudessa ympäristössä. Nuorille Nuotta-valmennus tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä saada positiivisia onnistumisen kokemuksia ja itsevarmuutta.

Nuotta-valmennus

  • Päivä- tai intensiivivalmennusta
  • Tyypillinen kesto 2-4 vuorokautta
  • 13-28-vuotiaille nuorille
  • Toiminnallisia ja elämyksellisiä menetelmiä pienryhmässä
  • Ryhmä- ja yksilömuotoista tukea

Hyvärilän nuorisokeskus tarjoaa rauhallisen, monipuolisen ja luontoa lähellä olevan ympäristön Nuotta-valmennukselle. Nuotan sisältö, kesto ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä nuorten ja työntekijöiden kanssa.

Nuotta-valmennus on maksuton etsivän nuorisotyön ja työpajojen nuorten ryhmille Opetus-ja kulttuuriministeriön tuella. Muut ryhmät voivat tiedustella mahdollisuutta Nuotta-valmennukseen.

Joustavaa ja monipuolista toimintaa

Nuotta-valmennus suunnitellaan yhdessä ryhmän ja yksilöiden asettamien tavoitteiden mukaiseksi. Nuotta tarjoaa nuorelle mahdollisuuden haastaa itseään kokeilemaan uutta toimintaa, jossa jokainen määrittää omat rajansa.

Nuotta-valmentajan tehtävä on kannustaa, antaa positiivista palautetta ja auttaa nuoria käsittelemään koettuja asioita sekä toteuttaa toimintaa nuorisokeskusten pedagogisen työotteen mukaisesti. Myös lähettävien tahojen tarpeet otetaan huomioon, jotta valmennuksen hyödyt saadaan pitkäkestoisiksi.

Nuotta-valmentajaa voi pyytää vierailulle joko osallistumaan suunnitteluprosessiin tai kertomaan tarkemmin Nuotta-valmennuksesta. Osallistuminen onnistuu myös esimerkiksi etävideoyhteyden kautta.

Nuotta-valmennuksen ohjelmaan on valittavissa monenlaisia aktiviteetteja, kuten retkeilyä, kädentaitoja tai tarkkuuttaa vaativia lajeja.

Alta löydät lisätietoja Nuotta-valmennuksen suunnittelusta ja aktiviteeteista

Aktiviteettilista

Hyvärilän Nuottaesittely

Yleisinfo

Varustelista

Ajo-ohje Hyvärilään

Katso myös facebook ja instagram

Ota yhteyttä

Sanna Jääskeläinen
Nuotta-koordinaattori, nuorisotyöntekijä
Puh. 050 3208 604