Hyvärilän Yhteiskunnallinen Yritys-merkki sai jatkoa

Julkaistu: 10.12.2021

Toimikunta on myöntänyt 8.12.2021 Hyvärilälle Yhteiskunnallinen Yritys -merkinkäyttöoikeuden seuraavaksi kolmeksi vuodeksi, eli merkin käyttöoikeus on voimassa vuoden 2024 loppuun. Yhteiskunnalliset yritykset toimivat vastuullisesti ja kantavat yhteiskunnallista vastuuta. Nämä yritykset harjoittavat kestävää pitkän tähtäimen liiketoimintaa ja käyttävät voitostaan vähintään puolet toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Merkin voi saada käyttöönsä yritys, joka on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia.

Yhteiskunnallisille yrityksille luonteenomaista on, että ne:

  • uudistavat palvelurakenteita
  • tuottavat hyvinvointipalveluita inhimillisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla
  • työllistävät ja kehittävät palveluita paikallisista lähtökohdista käsin ja käyttävät voittojaan lähiyhteisönsä hyvinvoinnin parantamiseen
  • kehittävät kannattavia ratkaisuja ympäristöongelmiin

Yhteiskunnallinen yritys-merkki